xx

atil

 

 

 

Dla kogo projekt?
Zapraszamy osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. podkarpackiego.